שביר לי

מתמוסס

שניה של הֵשקט

התרחשות לא מובנת

לא ערפול, לא עֵד זוהַר

התהוות מתהפכת

אין עבר, אין מחר

 

ככוכב שנופל, מעלה התהיה

האם אכן 

היה?...