פירורים פירורים אספתי, חילקתי, יום יום. לא נותר לי, לא נשאר דבר, רק התנועה, הלאה הלאה יבוא המחר. בצר קראתי, הושיעה הושיעה. נא.