פעם יום כיפור התחפש למלחמה וחושך פחד אש וצל אימה וזה הקרב שלי מספר אבא וזה הקרב שלו כאן אני נפצעתי וההוא נהרג פה וכאן אני בכיתי איפה היד, הרגל, הלב שלא הקרבתי אני היכן אבד לי הקרב שלי...?