פנינה מנדלבס

פנינה היא משוררת מזמן העבר והיא כותבת שירים מאוד מיוחדים כמו של כל המשוררים.....שאפשר להמציא בהם את הניתוח של השיר ואת כוונת המשורר מבלי שהמשורר (וכאן זו פנינה) יתכוון לכך.

מעגל פתוח

שקף המציאות

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה