פנינה מנדלבס

פנינה היא משוררת מזמן העבר והיא כותבת שירים מאוד מיוחדים כמו של כל המשוררים.....שאפשר להמציא בהם את הניתוח של השיר ואת כוונת המשורר מבלי שהמשורר (וכאן זו פנינה) יתכוון לכך.

צעדים ללא עקבות

מעגל פתוח

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה