משה דאודי

נ נח נחמ נחמן מאומן

אני ישן

כל מה שנגד רצונו של אדם הוא רע

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה