משה דאודי

נ נח נחמ נחמן מאומן

כל מה שנגד רצונו של אדם הוא רע

אני ישן

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה