בין חרכי סכך צפוף,

זוהר כוכב, אור הלל,

לי עטפת, הבטחת, הכל שמור,

בין דפנות שחברו, בין סכך שהצל.

 

אך מחר, כבר הותר,

רק שיירי סיכות על רצפת בטון,

וריח אתרוג צפוד, חג שעבר,

ומה לי יותר?