על שלושה, חשבתי, עולמי עומד על שלושה, חשבתי, ייחרב. שלושה נגעו-לא-נגעו שלושה היו-לא-היו שלושה הצטלבו דרכיהם בדרכי במתיקות הרגש התמים. ידעתי זה הכאב שלוש פעמים, חשבתי הנה, כאן הכל שלוש פעמים ארורות. על כל אחד, בי נשבעתי, הוא בסיס קיומי. רק אחריי רק כעבור רק זאת ידעתי בשקט שנוצר --- בסיסים רעועים לזרא הם לי, ועל שלושה נשבעתי --- לא אשען לא אסמוך לא אפול ועל שלושה אעמוד.