רגעי הקריסה,

נשקפים אל תהום פעורה

ברגע

קולטת לתוכה התפאורה

שלד של מקרים

צירופים כוזבים

בלעג הרהורים נושנים:

אשיג את שארצה,

אקבל את שאייחל

 

שותקים.