תשעה באב התסש"ב. הכל שומם בינתיים. מהרדיו בוקעות קינות צרודות חם. המזגן התקלקל אתמול. אסור לקרוא סתם, לפטפט, לצחוק. חם מאד. אימא מבקשת שאכין עוגה לפתיחת הצום. אין לי כוח אולי יותר מאוחר, ראשי כואב. אני מותשת, ומטושטשת מתחילה הרצאה ברדיו רב מדבר על חורבן ואני רק רוצה שייגמר הצום כבד לי רק מחכה שאוכל לשוב ולנגן מחר. לטלפן לחברה? נו, באמת אלך לישון עד שייגמר... זה לא נגמר. הרב ברדיו עדיין מדבר על חורבן הוא בוכה. אני לא. אני רק מותשת. חם חם מאד לפני שנים נחרב לו בית ביתו של ה' ועד היום בוכים על כך אצלי הכל... אטום. ואם אבכה מוטב, שאבכה על חורבן ליבי.