בשקט הדועך הזה בהתכנסות הליל מצאתי את מקלט שלוותי, את כוח מחייתי בהסתגרות נעימה בדממת החשיכה חזיתי בתקווה העדינה, הדקה, הלוחשת ... כי לא בסער האש ולא בגעש המים כי בשרף לא אחזה ולא אור יקיפני כי אם בשקט הדועך הזה הלוחש דבר סוד ...