ביני בינך עודן מפרידות, אלפי פריחות ושקיעות של זהב עוד כל דמיונות שווא וכזב, מכרסמים ופוצעים בתסיסה קולנית ובין יום למחר, עדיין חוסם אותו געגוע מתוק ומר אל עבר.