והלילה, הכוכבים פתאום זוהרים לי והחושך, יפה כל כך אפילו בלי לראות. משהו מתחיל מכאן, אני מרגישה את התנועה, המחר עכשיו לוחש לי --- יהיה טוב.