אלמונית פלונית

אין הנחתום מעיד על עיסתו,אבל תמיד הצלחתי להרוס את הבצק...:-)

קוראת המחשבות

הכי אוהבת בך...

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה