אלמונית פלונית

אין הנחתום מעיד על עיסתו,אבל תמיד הצלחתי להרוס את הבצק...:-)

טבע דומם

פוליאנה

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה