לפעמים ברמז דק יש יותר מאמירה מפורשת כמה חבל שאני לא מבינה רמזים...