כשאני לבד, יש לי שקט כשאני לבד, שקט לי מדי כשאני לבד, אני שרה כשאני לבד, איש לא ישמע לפעמים לא יודעת אם כך זה אמור להיות סוגרת את הדלת והכל נשכח לוקחת אוויר וכמעט מוכנה ליפול שוב באותה חכה