אז איך אגיב לפתחה של סכנה? האם אסתכל לה בעיניים, מהססת וגאה או אפנה אחורה בבושה ולימדו אותי, ואני תלמידה טובה "ונשמרתם לנפשותיכם" אז עזבתי אותך