אנחנו חבים זאת לרוח, להמשיך ולרוץ חופשיים שואבים את כוחנו מחומה של אמא אדמה משאירים עקבות בחלקה זרועת פחד מתחבאים מזעמם של שמי האכזבה. אנחנו חייבים לגלים לנסות, גם אם נשברנו אסירי תודה לרעם, ששבר את השתיקה אוחזים בהבטחה הניתנה עם הקשת ומחכים שהסופה תשכך. אנחנו מסתכלים לכוכבים, שינחונו דרך מתרחקים ומתקרבים עם כל תנועות הקרקע מציירים מעגלים ומחכים לגשם אנחנו הרים נשברים עם כל טיפה.