לא התכוונתי

לא חשבתי שדוקא עכשיו הכל יתפוצץ

לא רציתי להיות לפניך בלי הגנות ובלי מחסומים

רק להמשיך להעמיד פנים שהכל בסדר, אני אעבור את זה בשלום

לא רציתי להיות חלשה מולך

לבכות,לצרוח ולהניף אגרופים

על כל דמעה שהזלתי הודתי שיש לי לפחות אותך

כי הנייר סובל הכל