יענקלה גולד

מתגייס עוד מעט בנתיים משתדל ללמוד תורה ולהיות אדם ישראלי יותר טוף

מה רבו - א

מה רבו - ב

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה