מיכל ניצוץ

אדם יכול להפוך את עולמו של השני ע"י חיוך או מילה טובה וזה משהו שאני מנסה לקחת על עצמי

בהשראת שיעור הלכה

השיר של רונית

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה