מיכל ניצוץ

אדם יכול להפוך את עולמו של השני ע"י חיוך או מילה טובה וזה משהו שאני מנסה לקחת על עצמי

משהו ישן שכתבתי

יום של חשבון נפש

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה