מיכל ניצוץ

אדם יכול להפוך את עולמו של השני ע"י חיוך או מילה טובה וזה משהו שאני מנסה לקחת על עצמי

משירי המדרשה לפורים

חלונות פתוחים לרווחה

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה