מיכל ניצוץ

אדם יכול להפוך את עולמו של השני ע"י חיוך או מילה טובה וזה משהו שאני מנסה לקחת על עצמי

חרות על הלוחות

מנגינות של אביב

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה