אחת..

מזה שווה?!

התרנגול כבר לא יקרא

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה