אחת..

אחי, תיהיה אדם

התרנגול כבר לא יקרא

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה