אחת..

מזה שווה?!

הכותל אזוב ועצבת

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה