אחי, קוראת אני אליך מן האדמה,

אנא חזור מן המלחמה.

אחי, עפר אנחנו ואל עפר נשוב,

כמה תמרוד ולא תהיה קשוב.

אנא, שמע תפילתי

שעה לתחינתי.

אחי, זועקת אני לך,

חזור מן השאול

אל נא תיפול.

אחי,

כורעת אני אליך

ריבונו של עולם,

 

הקם את הנרדם

שיחזור להיות אדם.