מחשבות מתרוצצות מכל עבר

 הַרְגשות מתפרצות לכל עבר

חסרת כל שליטה

חסרת יכולת לעצור

אותם..

אותי..

סליחה.זה כל שאוכל לומר...

עד שאצליח...לגבור...