כמה קשה היא ההחלטה.

הרגשת המחוייבות היא זו העוטפת אותך

אך השעון יעשה את שלו....

אלא אם זיכרון תעתועים משגה בך.

הינך שבוי בגלגל שיצרת לעצמך

צא ממנו, קפוץ,גם אם זה מפחיד, גם אם תפצע מעט.

אתה רוצה בזה-אז עשה את זה.

צור לך עולם טוב, יפה ומאושר,

בבקשה..

לך אל המסע

אחר חיפוש עצמך, אחר חיפוש בחירת ליבך.

 

 ואשמח.

 

מה שצריך להעשות-יעשה