על הדשא

חש ניחוח הפרחים

לטף הרוח על פניי

רואה את

משב הרוח של מילותיי

כשאני

עוצם שתי עיניי