ימים חולפים

אך את שתחפש לא תמצא

נפשך לא שקטה

בהיוסף יום

פניך משפילות

גדלה גיבנתך

החושך ממלא את עיניך

עד אין השאיר שריד

רופף, כוחותיך אפס

תיקותך היא תפילה

שאינה מתגשמת

מתרחק מתרחק

מהאמת, השמחה, האמונה, האהבה

שוקע עוד וצועק

תן לי כח