התרנגול כבר לא קורא

הוא כבר לא רוצה,

ואני מבין, רואה ושומע

אך שוב לא שוקט, לא רוגע,

ומבפנים מתפרצת אש להוטה

אך הפעם...היא לא טובה,

ואני מבינה,

וכבר לא צופה,

לא נשאר לעשות,

לא נשאר לקוות.

רק להשלים ולהפנים.

כי גם אם לא הבין את רצונו,

הוא החליט את כיוונו.