סערה מתחוללת בי

איני יכול עוד לעמוד בה

אך בזאת אין לי ברירה

אחכה..

אחכה בְתשוקה..

 עד שאֵרַקב.

 

 

מילים שאין לומר

מחשבות שאין לחשוב

רגשות שאין להרגיש.