היו היה נסיך,

שאהב נסיכה.

עברו אלפיים שנה

ועדין הוא מאוהב , בה.

בצדק היא מחכה, שיגע ברכות,

בגופה שלה.