כמה קשה הוא

לעיתים נראה ללא סוף וללא כל תקווה

העולם כמתמוטט

והוא כשוטה חסר כל מחשבה

מוחו מתגלגל ומתגלגל ללא מעצור

ליבו עטוף קיר שחור בעובי מטר

אפו כגובה מגדל בבל וכחומות סין אורכו

פיו מעלה קיטונות עובש

עיניו מכוסות במשקפי מוגלה

אוזניו מתעוותות לצורת מסננת,

כל הרע נשמר וכל הטוב מתנופף כלא היה

ידיו ורגליו במצב קפאון וגופו שוכב באופן תמידי

אייאייאיי...

כמה קשה הוא גיל ההתבגרות