מסתכלת אני על אלומת שיבוליי

הם נראים אט אט כנובלים

רועדת אני,

וים משתרע למולי מתוך נפשי

אתה כל יכול, מקיף אותי

ואני, אחת

מתפללת.