בחלל אינסופי

ניצב לו חלקיק

חלקיק חסר שם, חסר תוכן

חלקיק חסר משמעות ומהות

חלקיק קטן...

שהוא חלק מחלל אינסופי