שיחקת בי - אוהב לא אוהב אוהב לא אוהב אוהב ולפרח שלנו נגמרו העלים...