ציפור עדן

בין שדרות חיי עוברת. וקוטפת שירים

ככלה

סתיו

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה