יום שישי בהמולת טרום-שבת ירושלמית באוטובוס מלא מפה לפה וזלדה בידי אוחזת נפשי בכפה (כאותה מחשבה טורדת). היש שפיות גדולה מזו?