משב רוח קל מנדף דעתו

ופורחים הצבעים ונרקם חלומו

עוצם את עיניו ומטה את ראשו מעט למעלה

ונושם עמוק כדי להרגיש ביתר עוז כי הוא חי

כשכנפיו נפרשים הוא נשען קדימה עם גופו

עד שהוא כמעט נופל ומתבלבל ומגחך

 וחוזר לסורו