ציירי את הזיכרון, ציירי את השיגעון

ציירי את הכאב ואת הלב

עוד סיגריה הוצתה בשקיעה אדומה

ציירי כי זוהי בקשתי האחרונה.

 

בחדרך הקטן הציבי את הכן

תלי עליו את לבושי הלבן

דייקי בכל תו ובכל משיכה

אהבה תמיד מקבלת גורלה

אין אף מיתה נאה כבתמונה.

 

ציירי את הזיכרון, ציירי את השיגעון

ציירי את הכאב והלב

עוד סיגריה הוצתה בשקיעה אדומה

ציירי כי זו בקשתי האחרונה.

 

יחלפו עלינו השנים כשכחה מתוקה

הקירות יתמלאו במסמרי חלודה

בשידה שמורים מכתבים מצהיבים

מילים שנכתבו מזמנים מזמינים

בו נרדמתי מלך וקמתי גוויה.

 

ציירי את הזיכרון, ציירי את השיגעון

ציירי את הכאב והלב

עוד סיגריה הוצתה בשקיעה אדומה

ציירי כי זו בקשתי האחרונה.

 

למשורר נגמרו כל המילים

מלחינים מחקו את התווים

השתיקה תפסה את כיסאה

אז ציירי לי את הבקשה

שפתייך,שפתיי, נשיקה.

 

ציירי את הזיכרון,ציירי את השיגעון

ציירי את הכאב והלב

עוד סיגריה הוצתה בשקיעה אדומה

ציירי כי זו בקשתי האחרונה.