התגדלות ,

"כל מעלה שהאדם מתגדל, מתגדל העולם עימו" -הרב קוק

מילים שיש רק בכותל

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה