הציונות, חדל ללהט בקסמייך!

קסמייך כמו ריקוד סמבה!

אך ריחך - כחילבה עם עמבה!

זכרי את הרבי ממונקץ'

שבקסמך המתעתע נשבה!

 

חותנו –כשמואל ירושלמי היה!

הטיל חיציו בציונות ההומיה!

וחסידיו הלכו אחריו!

כמו צאן – אחרי הרועה וחליליו!

 

חתנו ברוך יהושע ירחמיאל

התגלגל  והתגלגל

כמו שקית של "טרופית"

עבר לברזיל הטרופית

לעיר הנאדרה סאו פאולו

ושם התקבל בכל הכבוד!

אבל הנה ראה!

תהלוכת סמבה ציונית - ואחריה תעה!

 

והנה נשבה - בקסם הציונות

שסירחונה כצנוניות!

המעקרת ומשמדת תורת עולם!

וקסמי קומוניזם!

וחסידות יחד עם אתאיזם!

והנה

עלה לארץ לפתח תקווה

ולעם אחר לא הותיר תקווה!

 

הציונות – בושי לך כי שביתיו בקסמך המגעיל!

חיגרי שק, כתבי פשקוויל!

אולי זה יועיל

לחסיד ולמשכיל

שרוקדים בסמבה הציונית

מסריחים מפול וצנונית!

ורוצים עם אחר להכרית!