שי *

הבל הבלים הכל הבל. נקודה.

המצווה

המקובל

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה