שי *

הבל הבלים הכל הבל. נקודה.

רגשות של מילה

המקובל

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה