שי *

הבל הבלים הכל הבל. נקודה.

בקיא

רגשות של מילה

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה