שי *

הבל הבלים הכל הבל. נקודה.

רגשות של מילה

המצווה

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה