שי *

הבל הבלים הכל הבל. נקודה.

זהות. זהות?

בקיא

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה