נתנאל בוביס והקונכיות

אין בלעדיות לאופן החשיבה האנליטית או כמו שפיידרוס היה אומר המושג איכות אינו בר הגדרה:)))

ילדי השונית - מחווה לצ´סלב מילוש

טלית של שתיקה

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה