נתנאל בוביס והקונכיות

אין בלעדיות לאופן החשיבה האנליטית או כמו שפיידרוס היה אומר המושג איכות אינו בר הגדרה:)))

טלית של שתיקה

יום אחרון

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה