נתנאל בוביס והקונכיות

אין בלעדיות לאופן החשיבה האנליטית או כמו שפיידרוס היה אומר המושג איכות אינו בר הגדרה:)))

האלוקים והנגב בדצמבר

חצילים רבותי

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה