בס"ד

    אביב באדום  ניסן תשס"ה                  

      זה אותו הדיבור               

ואותו החיבור               

אותו הקצב               

אותו חיתוך הניגון               

אותה הריתחא                

הנובעת מחיי עולם נטועים                

בספסל ישן                 

וקיר משופץ                

של בית-כנסת בדרום תל-אביב                

אותה נהמה בשעת בין-ערביים               

                        אותה הספירה לאחור               

ופסח בפתח              

עומד על קצה הלשון              

ומצליף              

ניגונים של אביב              

באדום