ובלילה ההוא נדדה שנתי

ובחושך ההוא כמהה נפשי

,ואל

אל נא תשקיטי נפשך

פתחי דלתות שערי שמים

הזילי דימועתיך

,ואל יחשבוך כשיכורה

נגני בקול שירה דקה 

שזרי מילים הבוקעות אור

עטרי את עמוד הענן בתכלת וארגמן

והגם כי תלכי בגיא צלמוות 

תראי שהתעוררו רחמי שמיים

לראות קולותיך

....להאזין לאורחות האור