החתול שמיל

זאת רק אני.

בשעה ששתקת לי

(נעלי החדשות)

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה