רעיה .

זה באמת יפה, איך שמשתנים. שפעם כתבתי משהו אחר בסגנון שונה לחלוטין, אבל אני של פעם הוא עדיין אני של עכשיו. גם אם אני קצת אחרת.

-חוּרְבַּן-

מרחבים, מרחבים

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה