השבוע הפקדתי את אישיותי בידי אמא ירוקה וגדולה מסורבלת אמנם, אך חזקה אמא ירוקה העוטה את פני ארצינו ומגינה עליה לעיתים גם מפנינו ובהפקידי את אישיותי נמסר לי מספר "אישי" אישי אשר לא תיכבה התיספר? נשגב מבינתי! אני מוכן להימסר כולי בידיה שתעצב אותי כרצונה שתעשה בי חיל אני הפקדתי את אישיותי ונותרני בידיה רק כלי כלי ומספר סידורי.