כשאת מפציעה מאחורי הפינה רדומה

זולגות על החלון טיפות הלילה האחרונות

מאירה כמו ספוגות בך קרני שמש ראשונות

ואני כוכב שבת רחוק שנות אור

ממלמלת למה לא תלך לישון

מזכירה לי לכבות את הירח

לפני שארדם