אהרון בן אבי

כותב שירים מגיל 16 כיום בן 29

כאב הבדידות

מנגינת הבוקר

עולים מעלה