אהרון בן אבי

כותב שירים מגיל 16 כיום בן 29

תשוקת האהבות אל החופים

כאב הבדידות

עולים מעלה