סי בסין

מוזרות הן דרכי האדם וכך גם בני אדם מוזרים

אחלום אותך

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה