מיכל אחרת

הוא ממשיך בדרכו

סולחת אבל לא שוכחת

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה