מיכל אחרת

מפחדת מעצמי

היא מושלמת

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה