מיכל אחרת

אני, השמיים ואלוהים...

סולחת אבל לא שוכחת

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה