מיכל אחרת

סולחת אבל לא שוכחת

הוא ממשיך בדרכו

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה