מיכל אחרת

מפחדת מעצמי

הוא ממשיך בדרכו

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה